Dr. Nguyễn Thái Cường

Cố vấn

Tiểu sử

Trình độ:

Cử nhân Luật – Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh;

– Thạc sĩ Luật Quốc tế – Đại học Toulouse 1 (Cộng hòa Pháp);

– Thạc sĩ Luật Âu châu – Đại học Sussex (Vương quốc Anh);

– Tiến sĩ Luật – Đại học Toulouse 1 (Cộng hòa Pháp).

Kinh nghiệm:

Giảng viên thỉnh giảng – Đại học ứng dụng Munich (CHLB Đức) và Đại học Quốc tế (Đại học quốc gia TP. HCM);

– Giảng viên khoa Dân sự – Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh.

Ngôn ngữ: Việt, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Trung.

 

Lĩnh vực

Sở hữu trí tuệ
Dân sự
Thương mại quốc tế
Hợp đồng
Dược
Đầu tư

Liên hệ

  • + 028-383-46-202
  • cuongnt@atkn.vn
  • ATKN
YouTubePinterestFoursquare