Ms. Ngô Thị Tố Nguyên

Luật sư

Tiểu sử

Trình độ:

– Cử nhân Luật – Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh;

– Chứng chỉ hành nghề Luật sư – Học viên Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh nghiệm:

– Nguyên Chuyên viên pháp lý – Công ty Luật TNHH Vạn Tín;

– Nguyên Phó Phòng Pháp lý – Công ty CP TMDV Đất Mới;

– Nguyên Chuyên viên Pháp lý – Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland).

Ngôn ngữ: Việt, Anh.

Thẻ hành nghề Luật sư số: 13168/TP/LS-CCHN

Lĩnh vực

Doanh nghiệp
Sở hữu Trí tuệ
Dân sự
Hành chính
Đầu tư
Thương mại

Liên hệ

  • + 028-383-46-202
  • nguyenntt@atkn.vn
  • ATKN
YouTubePinterestFoursquare