Mr. Lê Thanh Bình

Luật sư – Phó Giám đốc

Tiểu sử

 Trình độ:

– Cử nhân Ngoại ngữ – Đại học Ngoại ngữ;

– Cử nhân Kinh tế – Đại học Kinh tế TP. HCM;

– Cử nhân Luật – Đại học Luật Hà Nội;

– Chứng chỉ hành nghề Luật sư – Học viện Tư pháp.

Kinh nghiệm:

Nguyên Giám đốc Đầu tư – Công ty cổ phần Sun Wah Properties (Việt Nam);

– Nguyên Giám đốc Pháp lý – Công ty TNHH Bay Water;

– Luật sư thành viên – Văn phòng Luật sư Nguyễn Minh Trí;

– Nguyên Phó ban Pháp lý – Tập đoàn Tân Tạo (ITACO);

– Nguyên Luật sư cao cấp – Công ty Luật TNHH Luật Việt.

Ngôn ngữ: Việt, Anh

Thẻ hành nghề Luật sư số: 10.410/TP/LS-CCHN

 

Lĩnh vực

Hợp đồng
Tài chính - Ngân hàng
Đầu tư
Bất động sản - Xây dựng
Khoa học công nghệ
Mua bán và Sáp nhập (M&A)

Liên hệ

  • +028-383-46-202
  • binhlt@atkn.vn
  • ATKN
YouTubePinterestFoursquare